Dugir paytaxta esira Dorika ya pir binavudeng u gevina le Rojava ye Kurdistane


Gunde Dugire ji alie Aşira Dorika ve dor sala 1650 hatia ava kirin.


Gunde Dugere yek ji Gunde hai kavina le Rojavaye Kurdistane.


Gunde Dugere sala 1923, beri şere Malbata Abbas (Ebes) diji francia.


Ev Gocane osmania ye Dugire ye Malbat Abbas


beşeki/parceki mazin je cezire le Rojava melke Malbat Abbas bu
şere Malbata Abbas (Serhildana Beyandûrê) le diji francia sala 1923

 

Dokumente aşirva francia le ser şere Malbata Abbas:

 

De şere Bayandur u gire Tope de niziki 200 şehid ketin u Abbas Mehmed Abbas seroke arteşa Dorika u Eşire aşita ji aliye francia ve hate erdamkirin.

 

109 leşkere franci hatne kustin.

 

Pişti serkeftina Mîr Silêmanê Ebês le Gunde Bayandur u gire Tope diji francia, francia xwe ji cezire keşandene herma Qamişlo u bajare Qamişlo avakirin.

 

 

Francia destbekirin be froka/taiara (Armée de l’air) le hamu Gunde Malbata Abbas u Doreka li Rojava bexin (bomba baran kirin) u gasra Sulaiman u Gunde Dugire xerakiren, de we topbaraneda 12 şehid le Gunde Dugire ketin, jewa 3 zarok bun.

 

Malbata Abbas pişti rawestena şer Dugire disa avakirn

 

surete Dugire iro:

Gunde Dugire iro
Gunde Dugire iro

 

li benda ... bûn (diroka Malbata Abbas u Gunde Dugir)

 

 

nimûne ji dîroka Malbata Abbas u Gunde Dugirê:


Herêma Azad (1923 – 1930) li Rojava u paytexta wê Dugir

Piştî frensî di şere sala 1923an de dijî Silêmanê Ebês de şkestin u xwe paşde keşandin u herêma Cezirê li Rojavayê-Kurdistanê, di navbera sala 1923 - 1930 azad bu, di wê demê de pir Kurd ji kurdistana Tirkyê revîan u xwe, li wê Herêma-Azad li gundê Dugire, di girtin, jiberku Dugir paytexta wê Herêma azad bu (Qamişlo hengi nabu).


Hinek ji wan mirov u eşîrên ko xwe li Dugirê girti bûn

Hemza Begę Miksî , Abdulrehman Axa Eliyê Unis serokê serhildana Sasunê , Hecî Musa Begê , Kor Husên Paşa , Hamza Begê , Emînê Ehmed (Perîxanê) u eşîra xwa (Emînê Perîxanê, serokê eşîra Rema bu) , Tahirê Mehmûd u eşîra xwa eşîra Temikan, nevye Simko axayê Şikakî (Simko sala 1923 piştî serkeftina şerê dijî frensa hatiye serdanakê li Dugirê cem Silêmanê Ebês) , Dr. Qasim , Cemilê Çeto , Tume Kore , Cemîl Paşa , Mela Hesanê Kurd, Flite Qeto, eşîra Haydara , eşîra Rişkuta, … u gelek filihê Siryanî (kiristiyan) u Çerkez hatine Dugirê u xwe li Silêmanê Ebês axayê u maznê eşîra Dorikan , Delmamika , Çawdika u mazine Aşita girtin.


goristana Dugirê îro goristana welatparêzên kurda ya:

Hacî Mûsa begê Xuwêtlî, Dr. Ehmed Nafiz beg Zaza, Arif beg Abbas, Hemza Begę Miksî , Mir Silêmanê Abbas, şehid Abbas Mehmed Abbas, Dr. Qasim Miqdad Cemîl başa, Ebdulrehman axa Eliyê Ûnis, Mela Hasane Kurd , … u galake din


Ew information ji arşifa fransia li nanz. nezik wê informatione ferehatir derkevin.

 

 

 

Informatione zeda le ser Malbata Abbas u Gunde Dugire de Facebook da