Bazgûr gunde binavudenga ya eşira Dorika le bakure Kurdistane

çîya ye Dorika le Bazgure
çîya ye Dorika le Bazgure

                   qela/birca Dorika le Bazgure

qela/birca Dorika le Bazgure
qela/birca Dorika le Bazgure
ware bav u kale Dorika
ware bav u kale Dorika
ware bav u kale Dorika
ware bav u kale Dorika
derî ye Miclisa Bazgure
derî ye Miclisa Bazgure
çîya ye Dorika le Bazgure
çîya ye Dorika le Bazgure
war u çîya ye Dorika
war u çîya ye Dorika
mal u ware Dorika
mal u ware Dorika
mal u ware Dorika
mal u ware Dorika
çîya ye Dorika le Bazgure
çîya ye Dorika le Bazgure